Artrose Netwerk

 

Het artrose netwerk is een samenwerkingsverband van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, die zich hebben verplicht om artrose op een speciale manier te behandelen.

Waarom een artrose netwerk?
De inzichten over behandelingen van aandoeningen worden telkens verbeterd en de oprichters van het artrose netwerk hebben twee jaar lang de meest recente best practice methodes naast elkaar gelegd om te bekijken wat de beste aanpak is van artroseklachten.

Uit dit onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren, die zijn meegenomen in de opzet van dit behandelprotocol.

  • Patiënten met artrose zijn het meest gebaat bij een behandeling waarin het dagelijks functioneren en bewegen centraal staan.
  • Het opvoeren van het niveau van oefeningen van licht naar zwaar onder deskundige begeleiding kan gebeuren zelfs als de patiënt pijn heeft. Dit heeft geen verslechtering van de artrose tot gevolg, maar verbetert wel de mogelijkheden van de artrosepatiënt.
  • Artrosepatiënten laten zich soms teveel leiden door pijn. Zij zullen minder gaan bewegen waardoor de verschijnselen van artrose juist kunnen verergeren.
  • Vraag/patiënt gestuurde zorg geeft een beter eindresultaat.

 

 

Met al deze gegevens is, op basis van de reeds bestaande richtlijn artrose van de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, een vorm van behandeling opgezet, die voldoet aan de laatste eisen. U geeft als patiënt aan wat u het meeste beperkt ten aanzien van de artrose. Uit deze gegevens stelt de therapeut met u een lijst op van drie zaken die u het meest hinderen of beperken in uw dagelijks functioneren. Het behandelplan zal zich hier volledig op richten. Indien nodig met aanvulling van training op lokaal niveau om uw behandeldoelen te realiseren. Al uw kostbare behandeltijd wordt dus besteed aan het verminderen van uw beperkingen. Het belastingsniveau zal stapsgewijs worden opgevoerd van licht naar zwaar.

Bij het afsluiten van de behandeling krijgt u een op maat gemaakt bewegings- en/of sportadvies. Tevens kunt u oefeningen en informatie altijd terugzien op uw inlogpagina. Voor patiënten die niet beschikken over een computer of internet zal de oefentherapeut een papieren versie beschikbaar stellen.

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten per zitting.

ADRES

Joure:
Sluisdijk 30-7, 1e etage
8501 BZ Joure

St Nicolaasga:
Stationsstraat 1
Doniahiem 1e etage
8521 JT St.Nicolaasga

 

CONTACT INFO

Telefoon: 0513-416465
06-10132691

Web: www.cesartherapiejoure.nl