Bedrijfsoefentherapie

Werken in Balans

Als specialisten op het gebied van houding en beweging komen wij regelmatig in bedrijven om werkplekonderzoek te verrichten. Tevens geven we specifieke trainingen om een minder belastende werkhouding en beweging aan te leren.

 

Op het gebied van preventie en re-integratie kunnen wij het arbobeleid van bedrijven ondersteunen met betrekking tot werkplekonderzoek en fysieke belasting.

 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de praktijk, via telefoonnummer 0513-416465.

 

Lees meer

Visie
Bewustwording en gedragsverandering van de medewerker vormen voor de bedrijfsoefentherapeut het uitgangspunt bij het voorkomen, dan wel verminderen van werkgerelateerde klachten. Alleen het aanpassen van de werkplek is niet voldoende.
‘Werken in Balans, bedrijfsoefentherapie’ gaat een stap verder door de medewerkers bewust te maken van hun werkhouding en bewegingsgewoonten. Er wordt een relatie gelegd tussen houding, beweging, belasting en belastbaarheid en het ontstaan van lichamelijke klachten. Bewustwording en gedragsverandering staan hierbij centraal. Het uitgangspunt is zelfredzaamheid van de medewerker, gericht op het voorkomen/verminderen van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Aanpak
Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving plaats. De bedrijfsoefentherapeut analyseert de handelingen van de medewerker(s), en de wijze waarop hij/zij ze uitvoert. Op grond daarvan worden de medewerkers in groepsverband of individueel begeleid. Samen met hen zoekt de bedrijfsoefentherapeut naar het juiste evenwicht tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid.
Medewerkers met gezondheidsklachten kunnen, naast de begeleiding op de werkplek zelf, tevens individueel worden behandeld in de particuliere praktijk van oefentherapie Cesar Joure/St Nicolaasga.

Uw bedrijf
De bedrijfsoefentherapeut werkt onder andere aan het terugdringen van ziekteverzuim, het bevorderen van een optimale re-integratie en het voorkomen van werkgerelateerde klachten in uw bedrijf. Een goede samenwerking met u, als mogelijk verantwoordelijke voor dit beleid, staat hierbij voorop.
Het doel is de gezondheid van de medewerkers blijvend te verbeteren. Het resultaat: tijd- en kostenbesparing in ziekteverzuim en gezonde medewerkers die meer tevreden zijn.
Voor informatie over ’Werken in Balans, bedrijfsoefentherapie’ kunt u contact opnemen middels het contactformulier of via telefoonnummer 0513-416465.

ADRES

Joure:
Sluisdijk 30-7, 1e etage
8501 BZ Joure

St Nicolaasga:
Stationsstraat 1
Doniahiem 1e etage
8521 JT St.Nicolaasga

 

CONTACT INFO

Telefoon: 0513-416465
06-10132691

Web: www.cesartherapiejoure.nl